ZG INFORMATIKA d.o.o. – BIEPE

Naziv projekta

„BIEPE Business Increase Efficiency of Priority Execution: softver za povećanje efikasnosti proizvodnih poduzeća“

šifra projekta KK.03.2.2.06.0063

Kratki opis projekta

BIEPE - Business Increase Efficiency of Priority Execution predstavlja posebno razvijeni IKT alat u kojeg su implementirani temeljni postulati efikasne organizacije proizvodnih procesa, posebice u metalo-prerađivačkoj industriji te u industriji automobilskih dijelova pri čemu efikasnost proizlazi iz prioritizacije poslovnih zadataka i aktivnosti u cjelokupnom poslovanju tvrtke, a posebno u segmentu izvršavanja proizvodnih zadataka.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 • a) Inovacija procesa Prijavitelja u svrhu komercijalizacije inovativnog IKT alata BIEPE;
 • b) Inovacija organizacije poslovanja;
 • c) Prateće aktivnosti za komercijalizaciju inovacija;
 • d) Upravljanje projektom;
 • e) Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je postizanje više stope informatičke razvojne efikasnosti i internih kapaciteta te stručnosti tvrtke uz povećanje i poboljšanje produktivnosti i financijske održivosti, kao i konkurentnosti na regionalnom tržištu. Ulaganjima vezanima uz inovacije projektu doći će do povećanja razvoja potencijala za nove i konkurentne proizvode.

U okviru projekta postići će se sljedeći rezultati:

 • a) Implementirana 2 nova procesa u poslovanju vezano za produkciju i distribuciju;
 • b) Izmijenjena organizacija poslovanja;
 • c) Implementirane nove organizacijske metode;
 • d) Promijenjena organizacija.

Specifični ciljevi projekta su:

 • a) Otvaranje novih radnih mjesta minimalno 2 nova zaposlena;
 • b) Povećanje broja novih proizvoda i usluga na tržištu (više novih inovativnih proizvoda/usluga);
 • c) Korištenje privatnog kapitala kao dodatka EU javnim sredstvima (udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju više od 50%);
 • d) Povećani prihod od prodaje koji će proizaći iz komercijalizacije novih proizvoda koji su rezultat projekta.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

 • a) financijska održivost;
 • b) održavanje poslovnih rješenja i njihova buduća nadogradnja;
 • c) tržišna održivost.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.171.315,64 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 7.721.063,12 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 4.041.708,36 HRK

Razdoblje provedbe projekta

15.11.2019. – 15.11.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: zgojevic@zgi.hr

Linkovi


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ZG Informatika d.o.o. • Varaždinska cesta 40 • 10360 Sesvete • tel. +385 (0)1 2049 530